Velkommen til Otterup Skytteforening

Otterup Skytteforening er en af landets ældste skytteforeninger, der igennem årene har leveret mange gode skytter og resultater. Vi har fysisk tilstede i Otterup på Nordfyn.

Vi hører under DGI Skydning som tidligere hed DDS, De Danske Skytteforeninger.

Så går vi indendørs igen

 

Fra tirsdag d. 3/10-23 starter vi igen med at skyde indendørs på 15m banen.

Vi holder åbent hver tirsdag fra kl. 18.30 – 21.00 for både riffelskytter og pistolskytter.

Glæder os til at se jer alle.

Skydning er for alle

Skydning er en sportsgren og en fritidsinteresse, og den kan give mange positive oplevelser og sociale bekendtskaber. Men det handler om meget mere – Det handler om personlig udvikling. Koncentration, målrettethed og engagement er nødvendige egenskaber, der alle er nødvendige for at se resultater på banen. Alle disse egenskaber bliver naturligt udviklet gennem skydning.

Ny skytte – hvordan gør jeg

Hvis du kunne tænke dig at prøve at skyde med enten riffel eller pistol, så skal du bare møde op i foreningen på en træningsaften. Man kan prøve at skyde 3 gange inden man skal meldes ind.
Du møder op på skydebanens adresse – Aggershusvej 4, 5450 Otterup – henvender dig ved skiveudleveringen, fortæller at du er ny og gerne vil prøve at skyde.
Her vil du få en instruktion i det videre forløb, inden du kommer ind på skydebanen hvor en af foreningens skydeinstruktører vil hjælpe dig hele vejen igennem skydningen.
Foreningen stiller alt nødvendigt udstyr til rådighed
Hvad skal du medbringe:
– Billed-id eller to andre id-kort
– Penge til betaling for patroner og skiver (30 kr. for riffel og 65 kr. for pistol i sommerhalvåret og 50 kr. for pistol i vinterhalvåret)

Regereringens bandepakke = øget sikkerhed i Skytteforeninger

“Regeringen vil øge sikkerheden i skytteforeningerne, så rockere og bandemedlemmer ikke kan få skydetræning og adgang til livsfarlige våben ad den vej.”

Bekendtgørelsen giver ændringer for skytteforeningerne.
– Procedure for udlevering og tilbagelevering af våben (log)
– Fastlæggelse af identiteten på de personer der overlades våben (ID)
– Forsvarlig afvikling af skydningerne (uddannelse af banekommandører og skydeledere)

Formålet er at myndighederne kan fremsøge og evt. efterforske personer som har anvendt våben i skytteforeninger.

Fra d. 1/6 2018 skal ALLE nye medlemmer, uanset alder – fremvise billed-ID, ELLER sygesikringskort i kombination med andet ID-kort.
Som godkendt skytte skal du fremvise ID og en godkendt Vandelsgodkendelse (SKV6) på foreningens forlangende.

Se mere under fanen sikkerhedsbestemmelser eller “sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte”

 

 

Hvorfor skal du prøve skydning?

En sportsgren der har fokus på personlig udvikling