Ny skytte – hvordan gør jeg

Hvis du kunne tænke dig at prøve at skyde med enten riffel eller pistol, så skal du bare møde op i foreningen på en træningsaften. Man kan prøve at skyde 3 gange inden man skal meldes ind i foreningen.
Du møder op på skydebanens adresse – Aggershusvej 4, 5450 Otterup – henvender dig ved skiveudleveringen, fortæller at du er ny og gerne vil prøve at skyde.
Her vil du få en instruktion i det videre forløb, inden du kommer ind på skydebanen hvor en af foreningens skydeinstruktører vil hjælpe dig hele vejen igennem skydningen.
Foreningen stiller alt nødvendigt udstyr til rådighed
Hvad skal du medbringe:
– Billed-id eller to andre id-kort
– Penge til betaling for patroner og skiver (30 kr. for riffel og 65 kr. for pistol i sommerhalvåret og 50 kr. for pistol i vinterhalvåret)