SKV6 godkendelse

Medlemmer, der ikke benytter eget våben, og som er fyldt 15 år skal godkendes, for lovligt efter den 1. juli 2018 at få overladt et våben, som tilhører foreningen eller et medlem af foreningen.

Hvad er en SKV6 godkendelse

Politiet indhenter oplysninger om ansøger i politiets registre, og det udfyldte skema danner grundlag for registrering i Politiets Våbenregister, som Rigspolitiet er dataansvarlige for.

Hvornår skal der søges om en SKV6-godkendelse?

 • Hvis du er medlem af skytteforeningen, og er fyldt 15 år
 • Hvis du har jagttegn og/eller våbentilladelse
 • Hvis du er SKV1-godkendt igennem en anden forening
 • Hvis du er SKV2-godkendt igennem en anden forening
 • Hvis du er SKV3-godkendt igennem en anden forening
 • Hvis du er SKV6-godkendt igennem en anden forening

Hvornår skal der ikke søges om en SKV6-godkendelse?

 • Hvis du ikke er medlem, men ønsker at prøve at skyde i foreningen
 • Hvis du er medlem, men ikke ønsker at få overladt et våben
 • Hvis du er SKV1-godkendt i foreningen
 • Hvis du er SKV2-godkendt i foreningen
 • Hvis du er SKV3-godkendt i foreningen

Ansøgningsblanket indsendes til politiet via borger.dk eller ved aftale med formand Erland Pedersen

Otterup Skytteforening har SKV nr. : 56 – det skal du oplyse i din ansøgning

Her er et link til en blanket for ansøgning til SKV6 godkendelse